Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila a semnat, la data de 23.03.2017, contractul de finanțare nerambursabilă nr. 49/2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - prin Direcția Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020, în calitate de Autoritate Contractantă, pentru implementarea „Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 -2020, cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020.

Asistența financiară nerambursabilă alocată implementării Strategiei este de 8.917.000 Lei, din care valoarea alocată implementării măsurilor SDL (proiectelor) este de 7.133.600 Lei, iar valoarea costurilor de funcționare și animare este de 1.783.400 Lei.

Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești a județului Brăila urmăreşte sprijinirea unei dezvoltări durabile, realizate prin valorificarea potențialului economic, natural și uman existent, diversificând, dezvoltând și eficientizând sectoarele economiei din teritoriu, având ca scop îmbunătățirea calităţii nivelului de trai al locuitorilor.

Zona pescărească este coerentă din punct de vedere geografic, fiind un teritoriu continuu alcătuit din 15 comune, orașul Însurăței și parțial municipiul Brăila, cu arealul riveran Dunării amplasat între Dunăre, Calea Călărașilor, strada Griviței și Calea Galați, cu Parcul Monument Brăila, Esplanada Dunării, Faleza Dunării, Zona Liberă Brăila cu toate perimetrele, Portul Brăila și Piața Halelor.

Proiectul se va implementa începând cu data de 23.03.2017, până la 31.12.2023, în zona pescărească a județului Brăila, iar valoarea alocata este divizată dupa cum urmează: valoarea finanțării nerambursabile acordată din FEPAM este de 6.687.750,00 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile acordată din bugetul național este de 2.229.250,00 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit și acvacultură, plasată sub responsabilitatea comunității, prin promovarea și susținerea creşterii competitivităţii economice şi a atractivităţii zonei, prin crearea de oportunități economice și sociale, prin conservarea mediului și prin valorificarea resurselor și a potențialului zonei, contribuind la crearea a 29 noi locuri de muncă și menținerea a 9 locuri de muncă deja existente în zonă, până la 31.12.2023.

Zona Pescareasca Braila
pdfAnexa A - Zona pescărească a municipiului Brăila

În data de 03.06.2016, a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 11 pentru implementarea proiectului SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA, în perioada 03.06.2016-03.09.2016, proiect cu finanțare nerambursabilă de 20.000,00 Euro, din care finanțare din FEPAM 15.000,00 Euro și finanțare din Bugetul Național 5.000,00 Euro.

Proiectul este premergător noii Strategii de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, pentru perioada de programare 2014-2020. Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității Asociației și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală plasate sub responsabilitatea comunității în vederea dezvoltării integrate a zonei pescărești a județului Brăila. Prin acest proiect, FLAG Brăila și-a propus să asigure sustenabilitatea activităților realizate în perioada 2011-2015 și finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit, contribuind astfel la întărirea coeziunii teritoriale și la dezvoltarea integrată a zonei pescărești a județului Brăila.

Strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, elaborată în cadrul proiectului și implementată de FLAG Brăila în perioada 2016-2023, va contribui la realizarea obiectivului general al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 și la Prioritatea 4 a Uniunii Europene prin: crearea de noi locuri de muncă în zona pescărească, susținerea investițiilor noi și diversificarea activităților în domeniul pescuitului și acvaculturii (procesare, marketing, activități de mediu, turism, educație).

pdfDescarcă Strategia de Dezvoltare Locală - forma consolidată


Denumirea Masurii Perioada sesiunii de depunere Alocarea indicativa pe sesiune lei/euro
M 1.1 Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc 17.07.2017-31.08.2017 259.500,00 Euro / 1.156.980,75 Lei
M1.2 Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura 17.07.2017-31.08.2017 837.500,00 Euro / 3.733.993,75 Lei
M 2.1 Revitalizarea si valorificarea identitatii locale 17.07.2017-31.08.2017 369.000,00 Euro / 1.645.186,50 Lei
M 2.2 Sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu 17.07.2017-31.08.2017 100.000,00 Euro / 445.850,00 Lei
M 3.1 Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii 17.07.2017-31.08.2017 34.000,00 Euro / 151.589,00 Lei