Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila

In data de 09.05.2012 a fost semnat Contractul de finanțare nerambursabila din Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013, Axa Prioritara 4, pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti nr 161/09.05.2012, intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si in calitate de Autoritate Contractanta si Asociatia ’’Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a zonei pescaresti a judetului Braila’’ (FLAG Braila) in calitate de beneficiar.

Plan de dezvoltare locală integrată - Sinteza strategiei


Strategia de dezvoltare locală integrată a Zonei pescărești a Județului Brăila se dorește a fi cadrul pentru o dezvoltare durabilă prin valorificarea potențialului economic, natural și uman existent, asigurând echilibrul între sistemele socio-economice și potențialul natural, diversificând, dezvoltând și eficientizând sectoarele economiei zonale, pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, pentru creșterea implicării cetățenilor în identificarea de direcții de dezvoltare locală clare și posibil de realizat.

Oportunitatea oferită de Fondul European pentru Pescuit a mobilizat autoritățile publice, entitățile private, asociațiile pescărești și reprezentanți ai tinerilor, să se asocieze într-un Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit la nivelul județului Brăila.

Inființarea Asociației „Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a județului Brăila” și elaborarea Strategiei de Dezvoltare aferente zonei reprezintă rezultate ale unui larg proces de consultare bazat pe principiul abordării „de jos în sus”, în urma căruia au fost conturate viziunea, și obiectivul general al strategiei și au fost propuse prioritățile, obiectivele specifice și măsurile menite să genereze o dezvoltare durabilă.

Zona pescărească constituită este coerentă din punct de vedere geographic, întinzându-se pe o arie mai mică decât echivalentul unui județ și ocupând o suprafață de 1860,8 km2. Populația din zonă este de 87.054 locuitori, iar densitatea este de 46,78 loc / km2.

Zona Pescareasca Braila
pdfAnexa A - Zona pescărească a municipiului Brăila

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Anunta lansarea proiectului Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila - cod RO 52 120410 03 09 0035 derulat in cadrul Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013. Proiectul de desfasoara pe o periada de 7 luni si are o valoare totala de 170.882,41 Lei, din care 123.780,00 Lei reprezinta finantarea din Programul Operational pentru Pescuit.

Scopul principal al proiectului este reprezentat de infiintarea unui parteneriat public-privat si elaborarea unei strategii de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Constituirea parteneriatului local - Grup Local de Actiune pentru Pescuit;
  • Elaborarea Strategiei de dezvoltare locala integrata a zonei țintă, în sistem participativ;
  • Asigurarea transferului de know-how pentru elaborarea Strategiei;
  • Asigurarea sustenabilității Planului de Acțiune;

Principalele rezultate vizate pe termen scurt sunt:

  • Grupul Local de Actiune pentru Pescuit format din minim 15 organizatii;
  • Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei tinta.